วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

 ข้อมูลส่วนตัวจร้า


ประวัติส่วนตัว

นางสาวจิระวดี  อินทรักษ์
ชื่อเล่น เมย์
เกิด 15 พฤษภาคม 2536
ปัจจุบันศึกษาที่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
คณะครุศาสตร์ เอกวิชาการประถมศึกษา